TUTTI-706 Ornamental Snowflakes

Tutti Designs

$13.45 $13.50
SKU: TUTTI-706

Each snowflake measures 2.20" x 2.50".