TUTTI-767 Snowflake Foliage Corner

Tutti Designs

$6.00 $12.00
SKU: TUTTI-767

This die measures 2.50" x 5".