TUTTI-118 Snowflake Corner

Tutti Designs

$12.45 $12.50
SKU: TUTTI-118

This die measures approximately: 3.90" x 3.40"